dissabte, 14 de juliol del 2012

Gent que no he conegut (10)


maledicència: algú que necessita un logopeda.

melindrós: dit de qui no es deixa sucar fàcilment.

ovípar: dit de qui té un parell d’ous.

llafeguet: esmunyedís, bavós (d'Olga Xirinacs).
mitjacerilla / mitjaburilla: pàl·lid, poqueta cosa (té extensió com a mitjafiga/mig-raïm) (d'Olga Xirinacs). 

dijous, 5 de juliol del 2012

Laboral i financer


cuota: part del pagament que toca a cadascú. Ningú no es posa d’acord i l’afer porta cua.

local en traspàs: negoci mort.

ovaga: aturada col·lectiva de la feina per part dels empleats de la companyia de la llum.