dilluns, 27 de maig del 2019

Maquillatge


cosmètic: que serveix per a conservar i embellir el cos de Cosme de Mèdicis. 

cromàtic: relatiu o pertanyent als àlbums de cromos.

decolorar: fer sortir els colors.

dilluns, 13 de maig del 2019

Esotèric


astrològic: mancat de tota lògica.

àries: signe zodiacal propi dels cantants d’òpera.
 
cartomància: art de tirar les cartes (per tornar-les a recuperar).

dilluns, 6 de maig del 2019

A bodes em convides


casori: casament que rima amb desori (en castellà, «bodorrio»). 

dèbit conjugal: conjunt de deures matrimonials tocant a la propagació de l’espècie, segons la moral catòlica. Del crèdit conjugal, en canvi, el catolicisme no en diu res.

connubi: matrimoni amb algú natural de Núbia.