dissabte, 27 de febrer del 2016

Comercial


joieria: taller o botiga on es dispensa gran alegria per mitjans completament legals.

diumenge, 21 de febrer del 2016

Transportat


parcament: lloc on es poden estacionar vehicles funeraris.

telesfèric: mitjà de transport aeri en forma de bola.

motu proprio: vehicle de dues rodes, en qualitat de propietari. Exemple d'ús: Anar a la feina en motu proprio (de Matilde Urbach). 

divendres, 5 de febrer del 2016