dilluns, 29 de maig del 2017

Tolkien


aragornés: descendent de Viggo Mortensen, adepte a la jota.

pastor: el senyor dels anyells.

Tolkien: [POP.] Que xerra pels descosits. No calla mai. (de Matilde Urbach)

dilluns, 15 de maig del 2017

Da capo (4)


(sense) cap ni peus: inadequat per preparar la capipota. 

(tants) caps tants barrets: definició catalana de l’aplicació bijectiva.

no saber per quin cap començar: problema que tenien els operaris de la guillotina durant la Revolució.

dilluns, 8 de maig del 2017

Da capo (3)


cap de bestiar: pastor.

cap de partit: àrbitre de futbol.

cap de turc: persona a qui hom fa responsable d’alguna cosa sense ésser-ho. No té aquest sentit si la persona té la nacionalitat turca.


capmàs: 129è President de la Generalitat de Catalunya (2010-2016) (de Matilde Urbach).

dilluns, 1 de maig del 2017

Da capo (2)

anar-se’n a algú alguna cosa del cap: passar pel barber.

(en) cap: que ocupa el lloc primer d’una jerarquia de forma imaginària: conseller en cap, general en cap.

(de) cap a cap: comunicació telepàtica.