divendres, 29 de gener del 2016

Logotip


logotip: distintiu gràfic que identifica una marca i que cansa per la seva omnipresència.

dimecres, 20 de gener del 2016

Absisa


absisa: primera coordenada cartesiana d’un punt del pla gal·làctic.

divendres, 8 de gener del 2016

Saldos literaris


parcela: porció petita d’un terreny on està enterrat un Nobel més groller que gallec.

rapsòdia: rap a la sal.


verssemblança: plagi entre poetes.