dissabte, 27 de desembre del 2014

Fruites topicals


annacard: jo d’ella m’ho prendria malament, si em servissin aquest fruit reniforme de llavor comestible.

ananàs: es pot acabar amb la nàpia així a conseqüència d’un pinyac.

nespla: nespra aixafada.

caca1: el primer sempre el més dur (d'Olga Xirinacs).

dijous, 18 de desembre del 2014

Pedres precioses (o no tant)


esmeryl: varietat de corindó de color fosc, granular, que per la seva duresa és emprada per a polir metalls, desllustrar el vidre i treballar les pedres precioses. Si té un estrip, pot guanyar Òscars a dojo.

feldspats: rècord català de densitat consonàntica per centímetre quadrat.

mica: mineral de lluïssor nacrada. Petit i escàs.


amaragada: verda i berilada a causa de les enveges (d'Olga Xirinacs).

dijous, 11 de desembre del 2014

Traducció


anglosacsó: tuck

a la panxa del bou / no hi neva ni plou: sturm und trunk (d'Olga Xirinacs).

divendres, 5 de desembre del 2014

Crisi sanitària


corrupte: cor d’un cadàver.

salut de cavall: salut ferma, però que requereix ser controlada per un veterinari.
 
sanar: recobrar la salut perduda o castrar. Tu decideixes!

peritonitis: inflamació crònica que afecta els perits (d'Olga Xirinacs).


periconitis: al·lèrgia que pateix una part de la població davant determinats colors (d'Olga Xirinacs).