diumenge, 30 d’octubre del 2016

Música antiga


elifant: descomunal trompa de vori emprada durant l’edat mitjana per a la guerra i la caça.

dilluns, 17 d’octubre del 2016

Coses nostrades


capoeira: ball atlètic i brasiler que practicava Vito Corleone (que al Cel sia).

capoeira: ball que practiquen els capons, que solen ser atlètics (d'Olga Xirinacs).

dissabte, 8 d’octubre del 2016