dimarts, 25 de febrer del 2014

Pa què!


panarra: entrepà basc.

panadó: el pa que tots duem sota el braç en néixer.


parrús: хлеб.


papú: pa elaborat a Nova Guinea. [Nota de tast: La variant sense accent està de por!]. (de Matilde Urbach)

paparra: pa elaborat amb barreja de moscatell de parra o de parrús (d'Olga Xirinacs).

dilluns, 17 de febrer del 2014

Ensenyar a qui no en sep


beceròlex: anys d’aprenentatge de qui algun dia arribarà a multimilionari.

escola: lloc on s’imparteixen coneixements per passar davant dels altres sense haver-ne fet cap mèrit.

quadri-mestre: ensenyant amb problemes de pressupost.


graduació: religiosos: els del Carme, 56. Els de la Cartoixa, 55.
Els del Priorat, de 18 en amunt.  (d'Olga Xirinacs)

diumenge, 9 de febrer del 2014

Noms propis


Norris: deixat, que no té cura del seu aspecte o els seus interessos, com en Chuck (ai el que he dit!)

Llaura: pagesa de la qual Petrarca es va enamorar.

Macip: esclau (sic!), dels seus lectors?


Claustre: columnista i conventual (d'Olga Xirinacs).

diumenge, 2 de febrer del 2014

Gramaticals


àdhuc: paraula horrorosa, caiguda en desús així que es va inventar el molt més popular Capità Haddock.

mínim: el palíndrom més petit de tots, encara que no el més curt.

adverbi: categoria lèxica constituïda per mots invariables que modifiquen un verb, un adjectiu, un altre adverbi o tota una oració. Si es tracta d’adverbi et orbi, modifiquen l’univers sencer.

sicuterat: expressió quotidiana dels llatinaires. En la ignorància de la parla popular, obligada a pregar en llatí, de dues paraules se'n va fer una, de so tallant i amenaçador (d'Olga Xirinacs).