dilluns, 22 de febrer del 2021

Mamífers d'aigua


dugong: mamífer sirènid que té incorporat un instrument metàl·lic de percussió.

monotremàtic: ornitorrinc egocèntric.

delfinari: lloc on viuen o s’exhibeixen els hereus del rei de França.

dilluns, 15 de febrer del 2021

Dèiem ahir, fèiem ahir


candidat: 1. persona que, sense cap mena de malícia, pretén una plaça vacant. 2. persona afectada per la candidiasi, una infecció de bolets del gènere «Candida».

colònia: establiment fundat per ciutadans d’una nació que van a poblar una terra allunyada de llur pàtria i continuen pertanyent a aquesta. Malgrat el seu nom, sol fer pudor.

debat: discussió d’una qüestió entre dues o més persones de posicions contraposades. Si es tracta d’un debat de beisbol, pot arribar a ser violent físicament. 

dilluns, 1 de febrer del 2021

Ball de bastons


acoblar: reunir un conjunt de músics per fer-los tocar sardanes.

balç: precipici amb música dels Strauss.

disminuet: versió reduïda d’antiga dansa a tres temps.