dilluns, 17 d’octubre de 2016

Coses nostrades


capoeira: ball atlètic i brasiler que practicava Vito Corleone (que al Cel sia).

capoeira: ball que practiquen els capons, que solen ser atlètics (d'Olga Xirinacs).

1 comentari: