dijous, 25 de juny de 2009

Professionalsefebús: bell adolescent que treballa submergit a l’aigua.

filivostè: teixidor de taller clandestí en vaga.

vagassa: prostituta poc feinera.

gigolós: menjador de llaminadures a les cantonades (creació de galderich).

1 comentari: