diumenge, 21 de febrer de 2016

Transportat


parcament: lloc on es poden estacionar vehicles funeraris.

telesfèric: mitjà de transport aeri en forma de bola.

motu proprio: vehicle de dues rodes, en qualitat de propietari. Exemple d'ús: Anar a la feina en motu proprio (de Matilde Urbach). 

2 comentaris: