dimarts, 30 de juny de 2009

Bestiari (I)


joguineu: rabosa de pelfa.

ovnívor: dit dels animals que mengen qualsevol cosa que vola, sense discriminar el que és.

rata-apanyada: rosegaire que amb uns branquillons i quatre draps s’ha fet unes ales i aconsegueix volar.
porc singlot: porc salvatge dels que pateixen espasmes quan veuen un caçador (gràcies marc).
mamallona: unic cas conegut d'insecte que és a la vegada mamífer (inspirada pel marc)
bromedari: camèlid molt apreciat durant els focs de camp dels beduins (inspirada pel marc)

8 comentaris: